ביטוח לאומי ליוצרים עצמאיים

עדכוני רואה החשבון של א.מ.י:
עובד עצמאי לרבות אמנים, יחשבו כשכירים ויופרשו כספי ביטוח לאומי

הצו קובע מצבים מסוימים לגבי מי שמקבל שירות מעובד עצמאי נחשב לעניין ביטוח לאומי כמעסיקו וחלה עליו חובת ניכוי דמי ביטוח כאילו הוא מעסיק עובד שכיר ולא עובד עצמאי על אף שלא מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד.
פרט 13 לתוספת הראשונה של הצו עוסק בסוגי נותני שירותים תחת "הופעה אומנותית" כגון: שחקנים, זמרים וכו'.
עד לתיקון זה קבע הצו כי כדי לנכות דמי ביטוח משחקן זמר או כל אומן שנותן הופעה אומנותית היה צורך באישור הסכם העסקה על ידי שר העבודה. בתיקון לצו – בוטלה הדרישה לאישור הסכם משר העבודה. כלומר הצו יחול על כל הסכם שייערך בין מקבל השירות לבין נותן השירות שמסווג תחת "הופעה אמנותית" כמפורט לעיל, לסדרה של חמש הופעות לפחות או לרבע שנה לפחות.

 

להמשך קריאה ביטוח לאומי לאמנים עצמאיים

אשכולות | החברה לזכויות מבצעים

תפקידה של אשכולות לייצג את כל בעלי זכויות – המבצעים בישראל, בניהול משא ומתן על גובה התמלוגים – עבור כל הביצועים המשודרים, לגבות אותם מכל גוף שמעוניין לשדר/להשמיע/ולהציג את ביצועיהם ולחלק אותם לכל האמנים הזכאים.

כיצד היא פועלת?
על-ידי חתימה על "כתב העברת זכויות" מעביר השחקן את זכויות המבצעים שלו ל"אשכולות" ובכך מעניק לה כוח במקרה של תביעות שהיא תובעת בבית המשפט. בנוסף, במקרה שהמפיק ידרוש מן האמן להעביר אליו את זכויותיו, יוכל האמן לסרב ולומר שהזכויות הועברו כבר ל-"אשכולות". אשכולות חותמת על הסכמים עם גופי השידור השונים בהם היא מאשרת את השימוש בביצועים תמורת סכום כולל שנתי שיחולק בין כל האמנים שנעשה שימוש בביצועיהם.

צרו קשר
אשכולות | החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ
אבן גבירול 30, תל-אביב 64078
טל. 03-5253737 פקס. 03-5285169
Email: eshkolot@eshkolot.co.il
בקרו באתר "אשכולות"
Web: http://www.eshkolot.co.il

לוגו אשכולות

לקבלת תמלוגים אנו ממליצים להיכנס לאתר אשכולות למידע והצטרפות

אנחנו כאן עבורכם

Keren Eshkolot Logo

קרן אשכולות לעזרה הדדית הינה יוזמה של אשכולות וזאת מתוך מטרה לסייע כלכלית, במידת האפשר, לאמנים מבצעים בישראל הזקוקים

דילוג לתוכן