ביטוח לאומי ליוצרים עצמאיים

עדכוני רואה החשבון של א.מ.י:
עובד עצמאי לרבות אמנים, יחשבו כשכירים ויופרשו כספי ביטוח לאומי

הצו קובע מצבים מסוימים לגבי מי שמקבל שירות מעובד עצמאי נחשב לעניין ביטוח לאומי כמעסיקו וחלה עליו חובת ניכוי דמי ביטוח כאילו הוא מעסיק עובד שכיר ולא עובד עצמאי על אף שלא מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד.
פרט 13 לתוספת הראשונה של הצו עוסק בסוגי נותני שירותים תחת "הופעה אומנותית" כגון: שחקנים, זמרים וכו'.
עד לתיקון זה קבע הצו כי כדי לנכות דמי ביטוח משחקן זמר או כל אומן שנותן הופעה אומנותית היה צורך באישור הסכם העסקה על ידי שר העבודה. בתיקון לצו – בוטלה הדרישה לאישור הסכם משר העבודה. כלומר הצו יחול על כל הסכם שייערך בין מקבל השירות לבין נותן השירות שמסווג תחת "הופעה אמנותית" כמפורט לעיל, לסדרה של חמש הופעות לפחות או לרבע שנה לפחות.

 

להמשך קריאה ביטוח לאומי לאמנים עצמאיים

דילוג לתוכן