תעריפון

תעריפון רקדנים

הבהרה לתעריפון 2022-2023
בפגישה שהתקיימה עם עמותת הכוריאוגרפים ביום 30/03/22 במשרדי א.מ.י, בעניין תעריפון א.מ.י החדש המומלץ לרקדן/ית בישראל 2022-23, הנהלת א.מ.י קיבלה את בקשת העמותה שהתקופה הנוכחית ועד ה-31/12/2022 תהווה כתקופת מעבר לתעריפון החדש שיכנס לתוקפו החל מיום 01/01/2023, הואיל והתקציבים השנתיים של הכוריאוגרפים בעמותה והפעילות שלהם תוקצבה על פי תעריפים מן התעריפון ישן. עד אז נודה על גילוי התחשבות והתפשרות מצד הרקדנים/יות בתקופת המעבר. בהמשך יוקם צוות פעולה משותף של העמותה ואמ"י  לצורך הרחבת, שיפור ופירוט התעריפון הנוכחי. 
דילוג לתוכן