זכות יוצרים ביצירה

זכות יוצרים ביצירה

הגדרת זכויות יוצרים – סעיף 11 לחוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007

זכות יוצרים קיימת על יצירה מקורית, ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית מקובעת בצורה כלשהי.

זכות היוצרים אינה חלה על הרעיון אלא על הביטוי שלו ביצירה.
נשאלת השאלה, מהו ביטוי של רעיון?
יש צורך בעלילה, אפיון דמויות ופירוט של הרעיון בקיצור, ככל שניתן.

הבעלות ביצירה

היוצר של היצירה – הוא הבעלים הראשון, אלא אם סוכם אחרת במפורש או במשתמע.
מעביד – עובד – במקרה של עובד, הבעלים הראשונים הוא המעביד.
יצירה מוזמנת – בעלים ראשון הוא היוצר אלא אם סוכם אחרת המפורש או במשתמע.
המזמין הוא המדינה – המדינה היא הבעלים.

תקופת זכויות היוצרים היא ל- 70 שנה אחרי מות היוצר.
בתקליט התקופה קוצרה ל- 50 וגם הבעלות של המדינה קוצרה ל- 50.

דילוג לתוכן