bigלוגו אשכולות

זכויות מבצעים אל מול גופי סטרימינג

אשכולות – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ, היא ארגון האמנים היציג
של האמנים המבצעים בישראל.

להמשך קריאה