הליך משפטי מיוחד | תביעות קטנות

הליך משפטי מיוחד – תביעות קטנות
חשוב!! יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים ללא השמטות ובאופן מסודר.
ניתן למצוא מידע נוסף ומפורט אודות ההליך באתרים רבים וביניהם האתר של בתי המשפט, המועצה לצרכנות ועוד.

להלן ציטוטים הלקוחים מתוך אתר בתי המשפט:

הקדמה
בית המשפט לתביעות קטנות נועד להקל על האזרח ולאפשר בירור,בדרך פשוטה וקצרה של תביעות כספיות שהגיש יחיד (לא חברה ולא תאגיד), לגבי סכומים נמוכים יחסית, וכן של סכסוכים על רקע של צרכנות ומתן שירותים כשנושא הסכסוך הוא בשווי שאינו עולה על 30,000 ש"ח סכום זה משתנה מעת לעת ע"פ עלויות המדד.

המידע שלהלן מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו בא במקום יעוץ משפטי. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק, הקובע הוא הנאמר בחוק.

היכן לתבוע
את התביעה יש להגיש במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. )ליד רוב בתי משפט השלום פועל גם בית משפט לתביעות קטנות. לתובע נוח בדרך כלל לתבוע קרוב למקום מגוריו, אך יש כללים הקובעים את מקום הגשת התביעה.

יש כמה חלופות למקום הגשת התביעה:
במקום מגוריו או במקום עיסוקו של הנתבע.
במקום יצירת ההתחייבות, לדוגמה: המקום שבו נחתם החוזה.
המקום שנועד לקיום ההתחייבות (גם אם לא קוימה).
מקום המסירה של הנכס. מקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים, לדוגמא: בתאונה שהתרחשה בעפולה והתובע גר בתל אביב אפשר לתבוע בעפולה, אך לא בתל אביב, אלא אם הנתבע גר גם הוא בתל אביב.

מי רשאי לתבוע
תביעה בבית משפט לתביעות קטנות רשאי להגיש יחיד. מכאן שחברה, תאגיד עיריה וכ'ו, אינם רשאים לתבוע בתביעות קטנות. המונח "יחיד" כולל גם רבים. אין הגבלה על צירוף כמה תובעים יחד, כגון: בעל ואשתו, או דיירי בית, ובלבד שאינם תאגיד.

את מי אפשר לתבוע
יש להקפיד שהנתבע יהיה אישיות משפטית, כלומר אדם או תאגיד, כגון: חברה. כאשר המדובר בחברה, יש לציין את השם המדוייק כולל "בע"מ" בסוף השם.

אין לתבוע שם מסחרי סתם שאינו חברה, כגון "וילונות פלוני", אלא יש לתבוע שמית את בעל העסק. מותר לתבוע כמה נתבעים יחד באותו העניין. אם צד מתגורר ביישוב בו יש שמות דומים רבים, רצוי להוסיף את שם האב, על מנת למנוע טעויות בזיהוי.

יש להקפיד על ציון פרטים מלאים, לרבות טלפון נייד, כתובת מלאה, ובכלל זה המיקוד. אין לציין תא דואר ככתובת.

הגשת התביעה
כתב התביעה יוגש על פני טופס אותו ניתן לקבל במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות . טפסים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר בתי משפט או משרד המשפטים. כתב התביעה ינוסח בקיצור אך בבהירות, רצוי לפרט בתכלית הקיצור את הטענות והעובדות הרלוונטיות. יש לצרף העתקי המסמכים החשובים לטיעון (חוזה, צילומים, חוות דעת מומחה, קבלות וכו). תביעות בנושא תאונות דרכים יש לצרף בנוסף לחוות דעת שמאי, גם את צילומי הרכב המקוריים וכן שרטוט המציג את מקום התאונה ומהלכה. במידה ונפתח בעקבות בתאונה תיק במשטרה, יש לפרט מה עלה בגורלו – אם נידון הענין בבית משפט לתעבורה, יש להמציא את כתב האישום ופסק הדין.

רצוי להדפיס את כתב התביעה, אך ניתן להגישו גם בכתב יד, ובלבד שהוא קריא וברור.
את כתב התביעה ניתן לכתוב בעברית או בערבית בלבד.

אין לתבוע יותר מ-5 תביעות קטנות בשנה אחת, באותו בית משפט בכתב התביעה יציין התובע את שמו המלא, מספר ת"ז, כתובת ומספר טלפון. כשמדובר בנתבע שאינו יחיד, יש לברר אם זו אישיות משפטית שניתן להגיש נגדה תביעה. כאשר מדובר בחברה או תאגיד, יש לציין שם מדויק, לרבות אם החברה היא "חברה בע"מ" ואת מספר ח.פ. שלה.

את כתב התביעה, בצירוף המסמכים, יש להגיש למזכירות ב- 3 עותקים מלאים, כולל הנספחים, באם הוא מוגש נגד נתבע אחד. עבור כל נתבע נוסף, יש לצרף עותק נוסף על כל נספחיו.

בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה של אחוז משווי התביעה ואגרת הקלדה, אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מעת לעת. האגרה תשולם במזומן, בכרטיס אשראי או בבולי הכנסה. המזכירות שולחת עותק מכתב התביעה לכל נתבע בצירוף "הזמנה לדין" שבה מוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט בבית המשפט ביום ובשעה הקבועים בהזמנה.

 

אשכולות | החברה לזכויות מבצעים

תפקידה של אשכולות לייצג את כל בעלי זכויות – המבצעים בישראל, בניהול משא ומתן על גובה התמלוגים – עבור כל הביצועים המשודרים, לגבות אותם מכל גוף שמעוניין לשדר/להשמיע/ולהציג את ביצועיהם ולחלק אותם לכל האמנים הזכאים.

כיצד היא פועלת?
על-ידי חתימה על "כתב העברת זכויות" מעביר השחקן את זכויות המבצעים שלו ל"אשכולות" ובכך מעניק לה כוח במקרה של תביעות שהיא תובעת בבית המשפט. בנוסף, במקרה שהמפיק ידרוש מן האמן להעביר אליו את זכויותיו, יוכל האמן לסרב ולומר שהזכויות הועברו כבר ל-"אשכולות". אשכולות חותמת על הסכמים עם גופי השידור השונים בהם היא מאשרת את השימוש בביצועים תמורת סכום כולל שנתי שיחולק בין כל האמנים שנעשה שימוש בביצועיהם.

צרו קשר
אשכולות | החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ
אבן גבירול 30, תל-אביב 64078
טל. 03-5253737 פקס. 03-5285169
Email: eshkolot@eshkolot.co.il
בקרו באתר "אשכולות"
Web: http://www.eshkolot.co.il

לוגו אשכולות

לקבלת תמלוגים אנו ממליצים להיכנס לאתר אשכולות למידע והצטרפות

אנחנו כאן עבורכם

Keren Eshkolot Logo

קרן אשכולות לעזרה הדדית הינה יוזמה של אשכולות וזאת מתוך מטרה לסייע כלכלית, במידת האפשר, לאמנים מבצעים בישראל הזקוקים

דילוג לתוכן