זכויות אמנים

תקופת ההגנה על זכויותיכם

ההגנות על זכויותיכם משתנות בהתאם לזכות שיש בבעלותכם, וכך גם משך הזמן שבו היצירה שלכם מוגנת. למשל:

יצירה אמנותית, דרמטית ומוסיקלית, כולן זוכות להגנה של חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 
ותקופת ההגנה עליהם היא במשך כל חיי היוצר ובנוסף 70 שנה אחרי מותו.

בהקלטות מוסיקליות (הקלטות של אלבומים) חוק זכות יוצרים מקנה הגנה למשך 50 שנה מהיום שנוצרה ההקלטה.

ובביצוע אמנותי, דרמטי, מוסיקלי וספרותי החוק שחל הוא חוק זכויות מבצעי ומשדרים, התשמ"ד – 1984
והוא מקנה הגנה על זכויות המבצעים למשך 50 שנה מיום הביצוע.

זכויותיכם כמבצעים – חלק ב

בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984 נקבע כי בנוסף לזכויותיו של המבצע שהובאו בפרק הקודם, ובנוסף לשכר שהמבצע מקבל בעבור הופעתו או ימי הצילום שהשתתף בהם, המבצע זכאי גם לתמלוג ראוי על השמעה או הצגה של ביצועו. התמלוגים משולמים על ידי הגוף המשדר (רדיו או טלוויזיה) על הצגה או השמעה של המבצע.

בחוק נקבע גם שהתמלוגים ישולמו לארגון תמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות מבצעים. ארגון זה הוא ארגון "אשכולות".

לפרטים מלאים…זכויותיכם כמבצעים

דילוג לתוכן