סוכות

חופשת סוכות תשפ"ג

חברות וחברי א.מ.י.,

לרגל חג הסוכות, משרדי א.מ.י., יהיו סגורים בין התאריכים 9.10.22 ועד 17.10.22 כולל.

חג סוכות שמח,