קול קורא
פסטיבל האזרח כאן- תיאטרון קרוב

קול קורא למחזות/הפקות תיאטרון בנושא זכויות אדם ואזרח

פסטיבל האזרח כאן- תיאטרון קרוב

את ההצעות יש לשלוח למייל t-karov@zahav.net.il
פרטים נוספים בפלייר