חדשות
בחירות לעמותת א.מ.י אגודת אמני ישראל

הודעה בדבר קיום בחירות
לעמותת א.מ.י אגודת אמני ישראל
ביום 26/06/2022
ועד ליום 28/06/2022
בין השעות 10:00-14:00

בחירות בא.מ.י


אנו, חברי ועדת הבחירות שמונתה לצורך קיום הבחירות הקרבות בא.מ.י. מודיעים בזאת לכל חברי העמותה, כי הבחירות לוועד המנהל, ועדת הביקורת וועדת המשמעת יתקיימו ביום 26/06/2022 החל מהשעה 10:00 ועד לשעה 14:00 במשרדי העמותה, בסינמטק ברח' הארבעה 5, תל אביב.

במועד זה תתקיים גם אסיפה כללית של חברי העמותה.
הבחירות יתקיימו ביום הבחירות עצמו, וכן במשך היומיים הבאים, שבהם תוצב קלפי במשרדי העמותה.
הקלפי תיסגר כעבור יומיים, ביום 28/06/2022 בשעה 14:00, ולאחריה יחל תהליך ספירת הקולות.

הקלפי תיסגר בשעה 14:00

טופס בחירות א.מ.י