קול קורא
קול קורא להגיש הצעות עבור מועמדים לאות הוקרה למפעל חיים לאמנים ותיקים

ניתן להגיש עד 19.6.2022 עד השעה 12.00 בצהרים למשרדי א.מ.י באמצעות מייל: iupa@zahav.net.il

פרטים בקובץ המצורף