בחירות לא.מ.י.
עדכון בחירות לעמותת א.מ.י. אגודת אמני ישראל

עדכון בחירות 26-28.6.22
לאור פניותיהם של אמנים רבים למשרדי א.מ.י
הוחלט כי ביום הבחירות האחרון, בתאריך 28.6 יום ג׳ הקלפי תהיה פתוחה בין השעות 10:00-14:00 וכן גם בין השעות 16:00-19:00.

לפרטים

עדכון בחירות לעמותת א.מ.י. אגודת אמני ישראל