בחירות בא.מ.י

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לאגודת אמני ישראל 2022