הופעות אמנים במסגרת החברה למתנ"סים

חברות וחברי א.מ.י – לאחרונה הופץ הסכם מטעם אקו"ם, לגבי הופעות אמנים במסגרת החברה למתנ"סים והזיכיון בו זכתה לאחרונה, במקום חברת פמי פרימיום. אם קיבלתם את ההסכם, אנו מציעים עדיין לא לחתום עליו עד שנקיים דיון עומק עם מנכ"ל החברה למתנס"ים או מי מטעמו ואנו פועלים לקיים את הפגישה במהרה. בהסכם הזה ישנם צדדים חשובים […]