הזמנה לאסיפה כללית - נובמבר 2022 - תזכורת

חברי א.מ.י. יקרים,
הנכם מוזמנים להשתתף באסיפה הכללית השנתית שתתקיים ביום א' ,27/11/22, בשעה 15:00, בזום. 

בזום.

https://us02web.zoom.us/j/86066730130?pwd=ZENkUlZSUEluNnRpNm8xdCtkam56UT09

על סדר היום:

1)      אישור מוסדות העמותה לשנים 2023- 2022.

2)      אישור בעלי התפקידים בעמותה לשנים 2023- 2022.

3)      אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2021.

4)      אישור הדו"חות המילוליים לשנת 2021.

5)      אישור תכנית העבודה לשנת 2023.

להמשך קריאה