יונה חילי 700

א.מ.י. נפגשת עם שר התרבות והספורט מר חילי טרופר

יו״ר אמי יונה אליאן נפגשה היום עם שר התרבות חילי טרופר לצורך קידומם של אמני ישראל בכלל והחברים באיגוד בפרט.